In 2003 ben ik afgestudeerd als burgerlijk ingenieur. Het was toen voor mij een logische keuze omdat ik wou begrijpen hoe alles werkt. Echter voelde ik me geen ontwerper en mijn persoonlijke voorkeur zat niet in technische ontwikkelingen. Al snel merkte ik dat mijn passie ligt bij de mens en het systeem op zich om alles in goede banen te leiden. Het is dan ook een logische keuze dat ik de stap richting kwaliteitsmanagementsystemen heb gezet waar de focus gelegd wordt op het consistent leveren van kwalitatieve producten en diensten in lijn met de verwachtingen van het bedrijf en de klant. Het betekent afspraken maken over samenwerken tussen mensen om steeds opnieuw een optimaal en werkbaar resultaat te bekomen. Vele kleine stapjes met het oog op continu verbeteren.

Mijn ultieme doelstelling was steeds dezelfde:  een zo eenvoudig mogelijk maar werkend transparant systeem uitwerken. Ik bereikte dit door uitdagingen aan te kaarten op de niveaus die voor verandering kunnen zorgen en erover te waken dat ik zelf geen knelpunt zou zijn. Eenmaal de veranderingen ingezet zijn, daalde wel mijn interesse, ik begreep dat ik best op een dag de stap naar freelance kon zetten zodat ik zelf voor voldoende variatie kon blijven zorgen.

Na 16 jaar professionele ervaring als kwaliteitsmanager in diverse firma’s ben ik in 2020 gestart als freelance kwaliteitsmanagementsystemen om al mijn kennis en kunde maximaal te kunnen inzetten om bedrijven te helpen bij de uitwerking / verbetering / operationele werking van hun kwaliteitsmanagementsysteem. Ik heb van mijn passie mijn werk kunnen maken en ik wens dat iedereen toe. Als freelancer school ik mezelf uiteraard continu bij en leer uit al mijn ervaringen om mijn klanten optimaal te kunnen blijven bedienen.

Sinds begin 2022 volg ik de opleiding tot preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau 1 (2,5 jaar doorlooptijd) gezien kwaliteit en veiligheid hand in hand gaan. Dit doe ik, naast kwaliteitsmanagementsystemen, om me ook te kunnen inzetten als freelancer in veiligheids- en gezondheidssystemen ten voordele van mijn klanten.

Ik haal elke dag voldoening uit de verbeteringen die ik bij mijn klanten kan aanbrengen op het vlak van kwaliteit en veiligheid. Jullie maken mijn dag!

Dankjewel, Tine Vanfleteren